BEZPIECZEŃSTWO

logo

Czy Wasz escape room jest bezpieczny?

Tak, jest bezpieczny. Bezpieczeństwo Graczy było dla nas ważne na każdym etapie przygotowywania Salonu. Z myślą o bezpieczeństwie wybraliśmy lokal na parterze. Przygotowaliśmy lokal pod nadzorem architekta, zaś pokoje zagadek zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę, która wykonała ponad 100 pokojów w kilkudziesięciu lokalizacjach w Europie – m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Danii oraz w Australii i Izraelu.

logo

Co będzie jeśli w lokalu zabraknie prądu?

Wszystkie drzwi pokojów otworzą się automatycznie. W Salonie, w tym w pokojach zagadek, włączą się światła awaryjne i ewakuacyjne, dzięki czemu wszyscy łatwo znajdą drogę wyjścia.

logo

Czy mogę wyjść z pokoju zagadek w każdej chwili?

Tak. Wystarczy wcisnąć tzw. panic button (przycisk bezpieczeństwa), który znajduje się przy każdych drzwiach, albo po prostu chwycić klamkę i otworzyć drzwi.

logo

Czy drzwi prowadzące do pokoju zagadek albo z pokoju zagadek zamykane są na klucz?

Nie, nie są zamykane na klucz.

logo

Czy kiedykolwiek robiona była ewakuacja w Salonie?

Cały Zespół jest przeszkolony w zakresie przeprowadzania sprawnej ewakuacji. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania próbnej ewakuacji i taką też przeprowadziliśmy w naszym Salonie, co mamy potwierdzone stosownym protokołem.

logo

Czy macie system przeciwpożarowy?

Cały Salon jest wyposażony w czujki dymu i temperatury. Czujki te są sprzężone z alarmem. Dzięki temu w przypadku wykrycia dymu lub podwyższonej temperatury system alarmuje o niebezpieczeństwie.

logo

Jak dbacie o bezpieczeństwo dzieci?

Oprócz zabezpieczeń, o których mowa wyżej właśnie z myślą o najmłodszych wymagamy, aby dzieciom poniżej 15 roku życia towarzyszyła osoba pełnoletnia lub nasz Opiekun.

logo

Jakie rozwiązania zastosowaliście w Salonie, abym czuł się bezpieczny?

Każde pomieszczenie, w tym pokoje zagadek mają wyjścia ewakuacyjne. Każde wyjście z pokoju ma tzw. panic button (przycisk bezpieczeństwa), który po przyciśnięciu przez Gracza zwalnia zamek drzwi. Każde drzwi mają klamkę, która działa, jak każda zwykła klamka w każdych zwykłych drzwiach, czyli po jej naciśnięciu drzwi się otwierają. Każdy pokój ma czujki dymu i temperatury, światła awaryjne i ewakuacyjne. W Salonie mamy też gaśnice i hydrant. Dzięki kamerom, głośnikom i mikrofonom rozmieszczonym w każdym pokoju gry Gracze są cały czas widziani i słyszani przez Game Mastera, czyli Opiekuna, który w pokoju kontrolnym obserwuję grę na monitorze. Wy również możecie usłyszeć Opiekuna, jeśli poprosicie go o rozmowę w czasie gry.